Wettelijke bepalingen

uitgever van de site

De onderhavige web site is eigendom van Chai & Bar NV
- N.V. met een kapitaal van 1 1824 640 €
- Ingeschreven in het handelsregister te Brussel onder nummer 0873102740
- Maatschappelijke zetel: 1469 chaussée de Waterloo - 1180 Bruxelles
- BTW N°: BE0873 102 740
- KBO: 0873102740
- E-mail : info@chai-bar.be
- Telefoon : 02 375 46 36
- Fax : 02 375 97 37

directeur van de publicatie

Le directeur de la publication du site web est Mme Ariane Khaida, en qualité de Directeur Général.

 
hosting van de site

De dienstverlener die zorgt voor de hosting, de directe en permanente opslag is :
OVH – 2 rue Kellerman – 59100 Roubaix

naamvermelding fotograaf

Dhr. Gaëtan Miclotte

-->